DevOps Akadémia

Nauč sa DevOps unikátnym konceptom teórie a praxe v našej DevOps Akadémii!

Strategický partner programu

Si šikovný admin alebo programátor a chceš sa stať devopsákom?

Naučiť sa robiť DevOps správne je výzva s ktorou ti pomôžeme. Staň sa aj ty DevOps špecialistom.

Potrebuješ svoj team IT odborníkov naučiť DevOps? 

Máš tím šikovných ľudí, a potrebuješ rozšíriť ich schopnosti a spraviť z nich aj DevOps špecialistov?

Čo všetko získaš?

Vytvorili sme kurz kde sa efektívne vzdelávaš a rozvíjaš svoje zručnosti.

praktické skúsenosti

teória overená v praxi

vedenie mentorom

práca na projektoch

remote nastavenie

UPdatni svoju karieru a zarábaj!

Pre koho je tento kurz vhodný?

Naplň svoj potenciál, stačí ak máš:

Časti kurzu - 480 hodín*

1. vypracovávanie akadémie

v spolupráci s mentorom (200 hodín*)

2. príprava na Kubernetes

certifikačná skúška + certifikácia (70 hodín*)

3. príprava na aws

certifikačná skúška + certifikácia (70 hodín*)

4. stáž na projekte

stáž na internom projekte alebo projekte v partnerskej spoločnosti s mentorovaním (140 hodín*)

*odhadovaný čas - 3 mesiace full-time

Čo sa naučís?

1. Git
základy systému Git | aký je pracovný postup Git (git merge, git squash) | akú úlohu zohráva Gitlab v živote vývojárov | riešenie problémov v systéme Git | integrácia s JIRA
2. Linux
základy LINUX-u | bash a terminály | SSH a základné príkazy | inštalácia balíkov | správa požiadaviek (curl, wget) | protokolovanie | sieťové porty
3. Docker
prečo kontajnerizácia a čo to je? | napísanie vlastného súboru Docker | obraz Docker vs. kontajner Docker | protokolovanie v kontajneroch a riešenie problémov | externé registre | môj prvý infra - docker compose
4. Kubernetes
úvod do Kubernetes a rôznych distribúcií | imperatívny vs. deklaratívny prístup | zavádzanie vlastného klastra | Certifikačný kurz CKA - Certified Kubernetes Administrator | príprava na CKA
5. Helm
základy Helm-u | šablónovanie | externé grafy | vytvorenie vlastného Helm chartu
6. AWS
čo je cloud ? prečo poskytovatelia cloudu? | základy AWS ( regióny, AZ) | služby (EC2, VPC, IAM, ELB, S3, RDS, EKS, CloudFront) | úlohy zamerané na nasadenie vlastnej aplikácie na rôznych službách (S3, EC2, EKS) spolu s CDN | Kurz AWS SAA
7. Terraform
čo je IaC | Terraform prehľad | Terragrunt | stav Terrafrom a možnosti správy stavu | vytváranie kódu IaC z predchádzajúcich úloh (jednoduchých a modulov)
8. CI/CD
prečo je CI/CD dôležitý v našom pracovnom procese | aké sú rôzne fázy v CI/CD pipeline | rôzne nástroje (len teoreticky) ako Jenkins, Azure CI/CD, GitLab | úlohy sa točia okolo rôznych krokov CI/CD (fáza budovania, fáza Helm, testovacia fáza, nasadenie)
9. Database
nerelačné a relačné databázy | migrácie a databázové pripojenia | zálohovanie a obnovenie | sharding | HA v databázach | úlohy zamerané na reálne príklady RDS a EKS | obnovenie databázy | MongoDB | PgAdmin
Previous
Next

Cena kurzu

Celodenná forma

199€/mesiac

bez DPH (239 s DPH)

Večerná forma

99€/mesiac

bez DPH (119 s DPH)

Vstupné podmienky do kurzu:

Čo o nás povedali úspešní absolventi

Peter

Niečo o
Code Work Academy

Code Work Academy ti prináša novodobé vzdelanie v IT. Naša vízia je pomôcť ľudom rozšíriť svoje schopnosti a rýchlejšie budovať kariéru snov v IT sektore. Veľa krát sa môže stať, že nemáme potrebné informácie alebo vzdelanie.

Na scénu preto prichádzame MY!

Naše kurzy a webináre sú pripravené pre ľudí, čo chcú ambiciózne napredovať v IT. Dodáme im informácie, schopnosti a odvahu, aby aj mladší alebo starší človek dokázal spraviť vo svojom živote zmenu a stal sa vysoko žiadaným IT profesionálom, so skvelým platom a s uplatnením po celom svete. Niektoré naše kurzy a webináre sú pripravené pre ľudí čo nemajú ŽIADNE alebo MINIMÁLNE skúsenosti s IT.

Tvoji mentori

Michal Smolik
CEO
Andrej Rábek
DevOps Specialist
Pavol Krajkovic
DevOps Engineer

Prihlás sa na kurz!

Začni svoju cestu DevOps špecialistu už dnes.

DevOpsGroup s. r. o.
Tolstého 5, 811 06 Bratislava
IČO: 53080513
DIČ: 2121252485
VAT: SK2121252485